Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Nowe wiaty na rowerowym szlaku Roztocza

Modernizacja bardzo popularnego wśród turystów Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza nabrała tempa. W dziewięciu punktach lubelskiej części trasy stanęły solidne i wygodne wiaty, a niebawem – jeszcze przed rozpoczęciem sezonu turystycznego – cały szlak zyska nowe oznakowanie.

Inwestycja, prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – Departament Promocji, Sportu i Turystyki, realizowana jest w ramach projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”, finansowanego z środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Wartość projektu przekracza 9,1 mln zł, a jego partnerami są: Gmina Zamość (lider projektu), Województwo Lubelskie, Roztoczański Park Narodowy, Jaworowski Przyrodniczy Park Narodowy, Zrzeszenie Samorządów „Euroregion Karpaty – Ukraina” oraz Departament Ekologii i Zasobów Naturalnych Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej.

Województwo Lubelskie, przy współpracy z lubelskim Wydawnictwem KARTPOL, przygotowało w ubiegłym roku wysokonakładowe publikacje Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza – atlas, mapę oraz wielkoformatowe mapy na tablice, zlokalizowane w punktach obsługi rowerzystów (POR), w których w tym roku oddano zadaszone wiaty ze stołami i ławami oraz pojemnikami na selektywną zbiórkę odpadów. Przed turystycznym sezonem punkty te wzbogacą się jeszcze o stojaki na rowery oraz o specjalne samoobsługowe stacje naprawy jednośladów. Punkty POR znajdują się w dziewięciu atrakcyjnych miejscowościach Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza: Goraju – obok stadionu, Wywłoczce k. Zwierzyńca, Zwierzyńcu – przy Stawach Echo, Górecku Kościelnym – obok alei pomnikowych dębów, Józefowie – Pardysówce, Oseredku – przy Muzeum Pożarnictwa, Łosińcu i Bełżcu – przy placach zabaw oraz w Siedliskach – w sąsiedztwie Muzeum Skamieniałych Drzew.

Podobne punkty budowane są też w 14 miejscach ukraińskiej części Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza – pomiędzy Rawą Ruską i lwowskim przedmieściem Brzuchowice, z dwoma odnogami do Żółkwi oraz do Wereszycy w Jaworowskim Przyrodniczym Parku Narodowym. W najbliższych miesiącach zarówno lwowski, jak i lubelski odcinek szlaku zostaną oznakowane nowymi tabliczkami w kolorze pomarańczowym, wyróżniającym szlak  spośród wielu lokalnych tras prowadzących przez polskie i ukraińskie Roztocze. 

W ramach projektu turystom zostaną udostępnione też dwa wielofunkcyjne obiekty – w Lipsku Polesiu w gm. Zamość oraz w Wereszycy w Jaworowskim Przyrodniczym Parku Narodowym. Oba będą pełniły rolę ośrodków informacyjno-promocyjnych, ale z zapleczem socjalnym, umożliwiającym profesjonalną obsługę gości indywidualnych i zorganizowanych grup turystycznych.

Wprawdzie zakończenie realizacji projektu zaplanowano dopiero jesienią, jednak Województwo Lubelskie, podobnie jak inni partnerzy zapowiadają, że rowerowi turyści będą mogą korzystać ze zmodernizowanego szlaku i punktów POR już przed wakacjami.

Warto zaznaczyć, że modernizacja szlaku zbiegła się w czasie z wpisaniem znacznego obszaru polskiego i ukraińskiego Roztocza – w czerwcu 2019 roku – do międzynarodowej sieci rezerwatów biosfery UNESCO. Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze, o powierzchni 372 tys. ha, obejmuje m.in. tereny Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz Jaworowskiego Przyrodniczego Parku Narodowego.

Centralny Szlak Rowerowy Roztocza, wiodący od Kraśnika do Lwowa, liczy 256 km długości i przebiega przez całe polskie i ukraińskie Roztocze. W Regionie Lubelskim dzieli się na dwie części: Kraśnik – Zwierzyniec o długości 100 km oraz Zwierzyniec – Hrebenne 87 km. W Obwodzie Lwowskim ma jeden odcinek Rawa Ruska – Lwów o długości 69 km oraz dwie boczne odnogi: Krechów – Żółkiew 11 km i Łoziny – Wereszyca 21 km. I etap szlaku już w roku 2004 otrzymał prestiżowy tytuł „Turystycznego Produktu Roku” w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej, a w 2011 roku cały szlak został uznany za jeden z pięciu najatrakcyjniejszych w Polsce w plebiscycie National Geographic Traveler.

galeriaGALERIA

no images were found