Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Minister finansów obniżył sumy gwarancyjne

30 proc. rocznego przychodu osiągniętego w roku obrotowym 2019 będzie podstawą do określenia wielkości gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej oraz ubezpieczenia na rzecz podróżnych wymaganych od organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (dotychczas musieli uzyskiwać zabezpieczenia finansowe w wysokości równej przychodom uzyskanym w roku poprzednim).

Rozporządzenie podpisane przez ministra finansów obowiązuje od 11 kwietnia tego roku.

 

rozporzadzenie_648