Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Miejsca Przyjazne Rowerzystom na szlaku Green Velo

W Regionie Lubelskim na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo lub jego bliskim sąsiedztwie jest 170 Miejsc Przyjaznych Rowerzystom. W najbliższym czasie obiekty mające status MPR przejdą audyt w celu aktualizacji danych niezbędnych dla promocji szlaku.

Temu tematowi było poświęcone spotkanie pracowników Oddziału Turystyki z Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki UMWL z przedstawicielami filii urzędu z Białej Podlaskiej, Chełma i Zamościa. Spotkanie, które odbyło się 6 lipca 2020 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Uczestnicy spotkania poznali historię i ideę rekomendacji obiektów MPR na szlaku.  W roku 2015, w ramach projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” taką rekomendacje uzyskało ponad 150 przedsiębiorców turystycznych i innych pokrewnych branż istotnych dla obsługi rowerowych turystów. Są to głównie obiekty noclegowe i gastronomiczne, ale tez centra informacji turystycznej, punkty usługowe m.in. wypożyczalnie rowerów oraz inne obiekty stanowiące lokalne atrakcje turystyczne, np. muzea i galerie.

Wszystkie te obiekty, znajdujące się na szlaku lub w jego korytarzu (w odległości do 20 km), zostały zweryfikowane pod kątem spełniania standardów „przyjaznych rowerzystom”. Przedsiębiorcy, których obiekt posiada status MPR są promowani  na stronie internetowej www.greenvelo.pl, mają możliwość otrzymania bezpłatnych map i informatorów o szlaku oraz mogą też ubiegać się o preferencyjną pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem Lubelskiej Fundacji Rozwoju (szczegóły programu: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-rozwoju-firm/przedsiebiorcza-polska-wschodnia-turystyka/ ).

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, przebiegający przez pięć województw Polski Wschodniej, liczy 2 tys. kilometrów, w tym ponad 400 km w Regionie Lubelskim. Obecnie na całym szlaku jest około 900 obiektów MPR, a w obszarze naszego województwa 170. Właściciele czy administratorzy tych obiektów, by móc posługiwać się nazwą MPR, musieli złożyć  odpowiednie formularze i oświadczenia. Co istotne, nabór do grona MPR trwa nadal i regularnie zgłaszają się nowi zainteresowani (potrzebne informacje można znaleźć na stronie www.lubelskie.pl w zakładce Sport i Turystyka/ Turystyka). Zapraszamy przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną w pobliżu Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, a także inne podmioty zainteresowane systemem rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom do składania zgłoszenia o uzyskanie rekomendacji Miejsc Przyjaznym Rowerzystom.

Audyt obiektów MPR, omówiony na spotkaniu w siedzibie UMWL, rozpocznie się jeszcze w lipcu, a przeprowadzą go pracownicy filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Pozyskane przez nich informacje posłużą do aktualizacji danych zawartych na stronie internetowej www.greenvelo.pl oraz do wydania publikacji promującej szlak i zlokalizowane na nim obiekty przyjazne rowerzystom.