Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Przedsiębiorco, sprawdź z jakich form wsparcia możesz skorzystać. 

 1. Uzyskaj korzystniejsze warunki finansowania działalności turystycznej i okołoturystycznej – Skorzystaj z ułatwień w spłacie pożyczki na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej. Zgłoś się do instytucji finansujących współpracujących z BGK.  
  Dowiedz się więcej  
 2. Voucher na imprezę turystyczną – Jeśli jesteś organizatorem turystyki, a podróżni rezygnują z usług, możesz zaproponować im voucher na imprezę turystyczną. 
  Dowiedz się więcej  
 3. Obniżenie kosztów zawarcia umowy gwarancji w roku 2020 – Jeśli jesteś organizatorem turystyki lub podmiotem ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych, możesz skorzystać z mechanizmu, który pozwoli Ci obniżyć koszty zawarcia z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym lub bankiem umowy gwarancji w roku 2020. 
  Dowiedz się więcej  
 4. Obniżenie kosztów zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych w roku 2020 – Jeśli jesteś organizatorem turystyki lub podmiotem ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych, możesz skorzystać z mechanizmu, który pozwoli Ci obniżyć koszty zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych w roku 2020 
  Dowiedz się więcej  
 5. Dodatkowy kredyt dla Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – Możliwość udzielenia Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu kredytu przez BGK. 
  Dowiedz się więcej  
 6. Wprowadzenie domniemania niespełnienia wymagań sanitarnych w obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie – Wprowadzenie domniemania ma na celu umożliwienie natychmiastowej reakcji służb sanitarnych w przypadku podejrzenia, że w obiekcie może przebywać osoba, zarażona wirusem, tym samym usprawnić podjęcie natychmiastowych działań zaradczych. 
  Dowiedz się więcej  
 7. Uzyskaj zwrot składek z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – Narzędzie dostarcza przynajmniej części środków na pokrycie bieżącej działalności (w tym m.in. zapłaty za zabezpieczenia finansowe niezbędne do kontynuacji działalności). 
  Dowiedz się więcej