Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Powrót do sportu w dobie epidemii

Dzisiaj w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się wideokonferencja z udziałem Marszałka WL Jarosława Stawiarskiego i Dyrektora Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki, Artura Domańskiego, dotycząca sytuacji sportowej w naszym regionie. Marszałek Województwa Lubelskiego mówił o przygotowaniach do ważnych wydarzeń sportowych, a także przybliżył etapy wygasania obostrzeń, które już niedługo pozwolą lubelskim sportowcom i mieszkańcom województwa w pełni powrócić do aktywności sportowej.

– Do tej pory sportowcy nie mogli wykonywać treningów, a ćwiczyli w ramach swoich możliwości w warunkach, na jakie pozwalało im ich miejsce pobytu – mówił marszałek WL Jarosław Stawiarski. – Często udawało się jedynie podtrzymać kondycję, bez możliwości uprawiania swojej dyscypliny sportowej. Teraz następuje odmrażanie pewnych etapów i sportowcy powrócą do prawdziwego treningu.

Lubelskie w Tokio 2021

Program polegający na promocji województwa lubelskiego w letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio (23.07-08.08.2021) będzie realizowany. Będzie to możliwe dzięki udziałowi sportowców z Lubelszczyzny w olimpiadzie w Japonii. Reprezentanci klubów sportowych z naszego regionu otrzymają po 30 000 zł, jak deklarował wcześniej Marszałek WL Jarosław Stawiarski.

Na 21 kwietnia 2020 r. paszporty olimpijskie zdobyli:

 • Sofia Ennaoui, AZS UMCS Lublin (1500 m)
 • Paweł Fajdek, Agros Zamość (rzut młotem)
 • Paulina Guba, AZS UMCS Lublin (pchnięcie kulą)
 • Małgorzata Hołub-Kowalik, AZS UMCS Lublin (LA, sztafeta 4×400 m)
 • Karolina Kołeczek, AZS UMCS Lublin (100 m przez płotki)
 • Malwina Kopron, AZS UMCS Lublin (rzut młotem)
 • Aleksandra Mirosław, Kotłownia Lublin (wspinaczka skałkowa)
 • Piotr Sawicki, ICSiR Start Lublin (łucznictwo) – Igrzyska Paraolimpijskie

RAZEM: 240 000 zł.

– Jesteśmy po konsultacjach z klubami i środowiskiem sportowym. Zarząd Województwa Lubelskiego jest zdania, że trzeba podtrzymać zobowiązania, które złożyliśmy naszym sportowcom – zapewniał marszałek województwa lubelskiego.

Kwalifikacje na IO zdobyły również sztafety narodowe w pływaniu, których członkami byli akademicy z AZS UMCS Lublin:

 • Konrad Czerniak sztafeta 4x100m stylem zmiennym
 • Jan Hołub sztafeta 4×100 i 4x200m stylem dowolnym
 • Marcin Stolarski sztafeta 4x100m stylem zmiennym
 • Jan Świtkowski sztafeta 4x200m stylem dowolnym

Decyzję w sprawie udziału w igrzyskach w Tokio lubelskich zawodników w pływaniu podejmie Polski Związek Pływacki.

W 2019 r. przekazana została kwota 175 000 zł dla 15 zawodników mających szanse na start w letnich IO.

Lubelskie wspiera sport

Zgodnie z zaleceniami rządu realizacja programu sportowego została zawieszona. Środki, które planowano przekazać zespołom sportowym i zawodnikom na promocję gospodarczą województwa lubelskiego, są zamrożone i mogą zostać uruchomione po ogłoszeniu zniesienia zakazu prowadzenia działalności sportowej. Do dyspozycji pozostało: 2 300 000 zł (zadanie 7. Marketing Gospodarczy WL II).

W 2019 r. na ten cel przeznaczono 4 079 000 zł.

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży „Lubelskie 2020”

Ze względu na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych „Lubelskie 2020” została odroczona. Decyzja została podjęta w porozumieniu z Lubelską Unią Sportu – realizatorem zadania, wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

Marszałek Jarosław Stawiarski zwrócił się do Pani Minister Sportu, Danuty Dmowskiej-Andrzejuk, z prośbą o zgodę na przeprowadzenie OOM w miesiącach wrzesień-październik 2020 r., o ile sytuacja związana z pandemią na to pozwoli.

– Nasze kluby przygotowują się do tych mistrzostw, bo jest to szansa na dojrzenie perełek z naszego województwa na arenie krajowej – informował Marszałek WL Jarosław Stawiarski.

Wydarzenie odbywać się będzie w kilku miejscowościach naszego województwa:

 • Łęcznej (badminton),
 • Kraśniku (piłka ręczna dziewcząt, boks, tenis stołowy),
 • Lublinie (brydż sportowy, szermierka),
 • Białej Podlaskiej (gimnastyka artystyczna, sportowa, akrobatyka),
 • Zamościu (judo, piłka ręczna chłopców),
 • Chełmie (piłka siatkowa chłopców, zapasy dziewcząt),
 • Puławach (szachy, taekwondo),
 • Janowie Lubelskim (zapasy klasyczne),
 • Włodawie (zapasy wolne).

W Olimpiadzie weźmie udział 4200 uczestników.

Samorząd WL przeznaczył na ten cel 600 000 zł, Ministerstwo Sportu zabezpieczyło środki w wysokości 2 500 000 zł.

Stypendia sportowe Województwa Lubelskiego

Celem programu stypendialnego jest wsparcie w początkowym okresie kariery młodych, perspektywicznych sportowców uprawiających sporty olimpijskie i paraolimpijskie. Podstawowym kryterium przyznawania stypendiów są wyniki sportowe uzyskane na mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy i mistrzostwach Polski w kategoriach młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych (kadetów), a także seniorów do 27 lat. Stypendium przyznawane jest na dziewięć miesięcy (od kwietnia do grudnia 2020 r.) i trafi do 267 osób. Łączna wartość wsparcia wynosi 855 900 zł.

Zaplanowaną na kwiecień uroczystość wręczenia stypendiów przełożono na późniejszy termin. Bez względu na sytuację epidemiologiczną w kraju zostaną one wypłacone w trzech transzach zgodnie z harmonogramem.

Działania wspierające dla klubów i stowarzyszeń sportowych realizujących zadania publiczne

Samorząd Województwa Lubelskiego wprowadza elastyczne rozwiązania dla klubów i stowarzyszeń sportowych dotkniętych skutkami pandemii. W przypadku realizacji zadań w ramach otwartych konkursów, przy realizacji których występują lub mogą wystąpić opóźnienia, lub którego realizacja jest zagrożona, będzie możliwe:

 • wydłużenie okresu realizacji zadania publicznego, jednakże nie dłużej niż do 14 grudnia 2020 r.,
 • wprowadzanie adekwatnych do sytuacji danego klubu sportowego/stowarzyszenia zmian w harmonogramach i kosztorysach.

Każda sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie, po dokonaniu oceny rzeczywistego wpływu obecnej sytuacji na realizację danego zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące propozycji rozwiązań są systematycznie przekazywane podmiotom, którym przyznano dotacje z budżetu Województwa Lubelskiego w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechnia kultury fizycznej.

Komunikat Ministra Sportu

W komunikacie z 17 kwietnia 2020 r. Minister Sportu informuje, że w ramach prac nad ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadzone zostały kolejne rozwiązania z myślą o wparciu środowiska sportowego.

W dotychczasowym art. 15zzzc wprowadzono możliwość przedłużenia kadencji władz polskich związków sportowych nie dłużej niż do 30 września 2021 r. To odpowiedź na sygnały części środowiska sportowego, dotyczących trudności z organizacją elektronicznych wyborów, szczególnie na szczeblu okręgowych związków sportowych.

Przepis będzie miał zastosowanie do organów władz polskich związków sportowych

i organów związków sportowych, których kadencja wygasa od dnia wejścia w życie ustawy do 30 czerwca 2021 r. Ma to zapewnić ciągłość funkcjonowania tych organizacji bez konieczności zwoływania walnego zgromadzenia członków lub delegatów polskiego związku sportowego w okresie zmagań związanych z pandemią oraz przełożonych z tego powodu Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

Ograniczenie kadencji polskich związków sportowych (art. 9 ust. 1 ustawy o sporcie) do 4 lat związane jest z cyklem przygotowań olimpijskich. Przedłużenie kadencji władz polskich związków sportowych, którym kadencje kończą się przed 30 czerwca 2021 r., pozwoli na kontynuowanie przygotowań do igrzysk w ramach wskazanego cyklu przygotowań olimpijskich. Dotyczy to również wyboru i funkcjonowania władz związków sportowych, tych niebędących członkami polskich związków sportowych, jak również tych będących członkami polskich związków sportowych, działających w ich strukturach (tzw. wojewódzkich i okręgowych związków sportowych).

– Naszym zadaniem jest pomagać swoim sportowcom, bo bez nich świat jest uboższy. – zapewniał marszałek Jarosław Stawiarski. – Młodzież i dzieci trenujące różne dyscypliny sportowe otrzymują doskonałą lekcję wychowawczą i przyczyniają się do promocji zdrowia. Jednocześnie musi istnieć sport dla dorosłych i seniorów, bo dzieci uczą się od najlepszych.