Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Otwarte konkursy ofert – instrukcja postępowania

Otwarte konkursy ofert Wynikają z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego…