Departament Promocji, Sportu i Turystyki

XVI POSIEDZENIE

10 stycznia po raz pierwszy w 2022 roku obradowała Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Spotkanie odbyło się w trybie mieszanym, w tym w formie wideokonferencji.

Podczas czwartkowego posiedzenia przyjęto protokół z XV posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego czwartej kadencji z 14 grudnia 2021 roku oraz skonsultowano następujące projekty:

 

 

 

 

 

projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie i utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą – Centrum Spotkania Kultur w Lublinie i nadania jej statutu – zaprezentowała  Elżbieta Katarzyna Kędzierska – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego przy wsparciu Katarzyny Sienkiewicz – Dyrektor Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Artura Sępocha Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie.

 

mówiąca kobieta w okularach kobieta blond włosy w maseczce

 

projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Lublinie. – przedstawiła Małgorzata Romanko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wraz z Krystyną Karoliną Kwaśniewską – Kierownikiem Ośrodka Adopcyjnego w Lublinie.

 

 

kobieta w czerwonej marynarce

 

projekt „Program Strategiczny Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego do 2030 roku (z perspektywą do 2040 roku) wraz z Oceną Oddziaływania na Środowisko – prezentowali Pani Lidia Sokołowska – p.o. Z-cy Dyrektora i Krzysztof Tajer – p.o. Kierownika w Departamencie Infrastruktury i Majątku Województwa.

 

 

 

projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II”. – omówiła Monika Jędrych z Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

Wszystkie wymienione projekty zostały zaopiniowane pozytywnie.

Ponadto wybrano Panią Elżbietę Katarzynę Kędzierską na stanowisko Sekretarza Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, którą funkcję będzie pełniła w czasie nieobecności Pani Kamili Szysiak.