Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Zapraszamy na „VI Ogólnopolskie Święto Rad Działalności Pożytku Publicznego”!

Konferencja: 18 lat Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz VI Ogólnopolskie Święto Rad…