Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Tarcza turystyczna

Tarcza turystyczna to kolejna pomoc dla turystyki dotkniętej skutkami pandemii, współprzygotowana przez Ministerstwo Rozwoju. Ma zabezpieczyć kwestię zwrotów pieniędzy za opłacone i nieodbyte z powodu koronawirusa imprezy turystyczne.

Tarcza polega na:

  • preferencyjnych pożyczkach na zwroty wpłat klientów organizatorów turystyki,
  • powstaniu specjalnego funduszu, w którym będą gromadzone pieniądze na zwroty za odwołane imprezy turystyczne,
  • ustanowieniu dodatkowego postojowego oraz zawieszenia składek ZUS dla  branży turystycznej.

Tarcza turystyczna – co się zmieniło?

Tarcza turystyczna to efekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Uchwalona jeszcze w marcu br. ustawa ustanawiała możliwość oferowania voucherów klientom odwołanych imprez turystycznych lub zwrot pieniędzy po skutecznym rozwiązaniu umowy w ciągu 180 dni. Jednak mimo rządowej pomocy firmy turystyczne nadal przechodzą duże trudności, stąd konieczność wprowadzenia kolejnych rozwiązań. Powstanie:

  • Turystyczny Fundusz Zwrotów zwracający turystom pieniądze za odwołane imprezy turystyczne w związku z COVID-19. Fundusz będzie miał 30 dni na weryfikację złożonych dokumentów, a w przypadku ich pozytywnej oceny wypłaci pieniądze w ciągu 14 dni.
  • Turystyczny Fundusz Pomocowy gromadzący pieniądze na zwroty za imprezy turystyczne, które się nie odbędą w przyszłości z powodu innych sytuacji kryzysowych. 
  • Dodatkowe postojowe i zwolnienia z ZUS dla wskazanych działalności w obszarze turystyki.

Tarcza turystyczna – dla kogo

Aby skorzystać z TFZ, organizator turystyki będzie ponosić następujące opłaty: 7,5%wnioskowanej kwoty, wpłaconej z własnych środków na poczet przyszłego Turystycznego Funduszu Pomocowego oraz 2,5% wniesione jako bezzwrotna opłata.

Organizator turystyki będzie musiał złożyć przez system teleinformatyczny wniosek do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, wykazać, iż przyjął płatność w formie bezgotówkowej i dostarczyć oświadczenie podróżnego, że z powodu pandemii odstąpił od umowy. Będzie także zobowiązany złożyć oświadczenie, że jako organizator imprezy turystycznej nie wręczył i nie wręczy podróżnemu vouchera.

Turysta otrzyma pieniądze z TFZ pod warunkiem, że złoży do UFG wniosek o wypłatę środków poniesionych na odwołaną imprezę turystyczną.

Dodatkowe postojowe i zwolnienie z płacenia składek ZUS obejmie przewoźników autokarowych, osoby prowadzące działalność kulturalną i artystyczną, gestorów bazy hotelowej a także agentów turystycznych, pilotów i przewoźników turystycznych, którzy wcześniej nie mogli skorzystać ze wsparcia m.in. w związku z sezonowością ich pracy i zawieszeniem działalności. Warunkiem udzielenia pomocy będzie w większości przypadków wykazanie spadku obrotów o co najmniej 75%.

Od kiedy można skorzystać z tarczy

Tarcza turystyczna została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 22 września 2020 r. Jej przepisy zaczną obowiązywać od 1 października br., z wyjątkiem przepisów dotyczących dodatkowego postojowego i zwolnień ze składek, które wejdą w życie 15 października br.

Z kolei przepis regulujący Funkcjonowanie Turystycznego Funduszu Pomocowego zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.