Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Informacje dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorco, sprawdź z jakich form wsparcia możesz skorzystać.  Uzyskaj korzystniejsze warunki finansowania działalności turystycznej i okołoturystycznej…

Dokumenty do pobrania

Oświadczenie-do-umowy Oferta realizacji zadania publicznego Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego Zaktualizowany plan, harmonogram i opis rezultatów…

TURYSTYKA – otwarty konkurs ofert na rok 2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa w formie wspierania…

„Konkurs – Turystyka 2020” – rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w formie wspierania w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Dnia 12 marca 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale nr CXXI/2541/2020 dokonał wyboru ofert i…

Otwarte konkursy ofert – instrukcja postępowania

Otwarte konkursy ofert Wynikają z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego…

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych

Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich

Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich

Informacje dla Klientów Biur Podróży

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (ustawa obowiązuje…

Organizatorzy Turystyki

1.Wpis do Rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych Województwa Lubelskiego – złóż…

Obiekty Hotelarskie

1. Zaszeregowanie obiektów hotelarskich do określonych rodzajów i nadanie kategorii – złóż wniosek Zaszeregowanie obiektów hotelarskich…