Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Informacja – XVI Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego

XVI posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego planowane jest 10 stycznia 2022 r. o godz. 9:30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

Spotkanie odbędzie się w formie hybrydowej za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Porządek obrad przewiduje m.in:

  • Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie i utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą – Centrum Spotkania Kultur w Lublinie i nadania jej statutu.
  • Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Lublinie.
  • Konsultacje projektu „Program Strategiczny Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego do 2030 roku (z perspektywą do 2040 roku) wraz z Oceną Oddziaływania na Środowisko.
  • Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II”.